Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Θέσεις εργασίας
Share It!
Τρίτη 23.08.2022
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίες για ΥΕ καθαριστές – καθαρίστριες των σχολικών μονάδων πλήρους & μερικής απασχόλησης