Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Τρίτη 21.05.2024
«Προσωρινή άμεση απομάκρυνση οχημάτων»

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθαρισμός του περιφερειακού, από Αγ. Ρηγινάκι έως Πλατεία Μύλου, με χορτοκοπτικό μηχάνημα και να αποφευχθούν πιθανές ζημιές, παρακαλείστε όπως απομακρύνεται  τα οχήματά σας για την

 

Πέμπτη 23 & Παρασκευή 24 Μάϊου 2024. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου