Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Πέμπτη 20.07.2023
Πρόσκληση σύγκλησης στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)