Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 25.11.2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» Μεικτή Συνεδρίαση (Δια ζώσης και ταυτόχρονα Τηλεδιάσκεψη) (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)