Τρίτη 21 Μαρτίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 10.03.2023
Πρόσκληση σύγκλησης 6ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής