Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 24.02.2023
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής