Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Τετάρτη 26.04.2023
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης (Κατεπείγουσας- Διά Ζώσης) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής