Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Τρίτη 21.02.2023
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής