Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Τρίτη 27.12.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 45 ης (έκτακτης-κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής