Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 25.11.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 41ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δήμος Demo

FREE
VIEW