Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Δευτέρα 21.11.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 40ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δήμος Demo

FREE
VIEW