Τρίτη 30 Μαΐου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 3.02.2023
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής – Τρίτη 07-02-2023