Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 24.03.2023
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης (Τακτικής- Διά περιφοράς) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής