Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 11.11.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 39ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής