Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 4.11.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 38ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής