Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Τρίτη 25.10.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 37ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δήμος Demo

FREE
VIEW