Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Δευτέρα 19.09.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 34ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δήμος Demo

FREE
VIEW