Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Δευτέρα 12.09.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 33ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δήμος Demo

FREE
VIEW