Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Τετάρτη 7.09.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 32ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δήμος Demo

FREE
VIEW