Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Τετάρτη 7.09.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 32ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής