Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 26.08.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 30ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Στην 30η (τακτική, δια περιφοράς) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Σκοπέλου καλούνται τα μέλη της, την  30-08-2022 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00 έως 10:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4954/2022  και  τις διατάξεις των  άρθρων 67 και  75 του Ν.3852/2010.