Τρίτη 30 Μαΐου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Τετάρτη 15.03.2023
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (Κατεπείγουσας- Διά περιφοράς) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής