Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Πέμπτη 23.02.2023
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (κατεπείγουσα, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Τουριστικής Επιτροπής