Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Τρίτη 31.01.2023
Πρόσκληση σύγκλησης 1ης (κατεπείγουσα, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Τουριστικής Επιτροπής – Τετάρτη 01-02-2023