Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Πέμπτη 3.11.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 13ης (Τακτικής- Διά περιφοράς) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμος Demo

FREE
VIEW