Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Πέμπτη 22.09.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 11ης (Τακτικής- Διά περιφοράς) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμος Demo

FREE
VIEW