Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Πέμπτη 8.09.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Δήμος Demo

FREE
VIEW