Τετάρτη 29 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 5.08.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης (Τακτικής- Διά περιφοράς) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας καλούμε στην 10η  (τακτική- δια περιφοράς) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«8η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022».