Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Τρίτη 2.01.2024
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής