Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Πέμπτη 10.11.2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
Δήμος Demo

FREE
VIEW