Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Άρθρα
Share It!
Τετάρτη 19.10.2022
Έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

Για την έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

  1. Την συνημμένη αίτηση.
  2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
  3. Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους.
  4. Ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ.
  5. Το συμβόλαιο κατοικίας.