Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Άρθρα
Share It!
Τετάρτη 19.10.2022
Έκδοση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Μητρώου Αρένων θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

  1. Την συνημμένη αίτηση.
  2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
  3. Φωτογραφία (σε περίπτωση ανηλίκων).