Τετάρτη 29 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Άρθρα
Share It!
Τρίτη 18.10.2022
Έκδοση Πιστοποιητικού Μητρώου Αρρένων

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Μητρώου Αρρένων θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

  1. Την συνημμένη αίτηση.
  2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.