Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Άρθρα
Share It!
Τρίτη 18.10.2022
Έκδοση Πιστοποιητικού Μητρώου Αρένων

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Μητρώου Αρένων θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

  1. Την συνημμένη αίτηση.
  2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
Δήμος Demo

FREE
VIEW