Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Άρθρα
Share It!
Τετάρτη 19.10.2022
Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης πριν το 2013

Για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης πριν το 2013, θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

  1. Την συνημμένη αίτηση.
  2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
  3. Ακριβή στοιχεία του γεγονότος.