Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Άρθρα
Share It!
Τετάρτη 19.10.2022
Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου πριν το 2013

Για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου πριν το 2013, θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

  1. Την συνημμένη αίτηση.
  2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
  3. Ακριβή στοιχεία του γεγονότος.