Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Άρθρα
Share It!
Τρίτη 18.10.2022
Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου

Για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

  1. Την συνημμένη αίτηση.
  2. Την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.
  3. Παράβολο 18€ από το e-paravolo (κωδ. 2386)
  4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (από το Δήμο γέννησης)
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το gov.gr
  6. Ληξιαρχική πράξη γάμου από το Δήμο σας (με καταχώρηση διαζυγίου, για διαζευγμένους)
  7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Δήμο σας (σε περίπτωση θανάτου πρώην συζύγου)