Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Θέσεις εργασίας
Share It!
Τετάρτη 21.09.2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δήμος Demo

FREE
VIEW