Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Παρασκευή 3.03.2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου.