Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Θέσεις εργασίας
Share It!
Παρασκευή 26.08.2022
Οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίες για ΥΕ καθαριστές – καθαρίστριες των σχολικών μονάδων πλήρους & μερικής απασχόλησης 2022 -2023

Τελικά αποτελέσματα για ΥΕ καθαριστές – καθαρίστριες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σκοπέλου 2022 -2023.