Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Παρασκευή 19.01.2024
Ομιλία με Θέμα : “Μαθησιακές δυσκολίες μαθητών (αναγνώριση, αποδοχή ,έγκαιρη παρέμβαση και ενημέρωση διαδικασιών διάγνωσης)”