Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Τετάρτη 6.03.2024
ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σκοπέλου έθεσε σε λειτουργία ομάδα Συμβουλευτικής Γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας στις 13 Φεβρουαρίου 2024. Συντονίστρια των ομάδων είναι η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας κα. Αικατερίνη Λιθαδιώτη. Οι συνεδρίες της ομάδας λαμβάνουν χώρα κάθε Τρίτη στις 11 το πρωί με διάρκεια δύο διδακτικές ώρες στο χώρο του «Ξενία». Σκοπός της ομάδας Συμβουλευτικής Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Κατά το μήνα Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις της ομάδας συμβουλευτικής γονέων: την Τρίτη 13/2, την Τρίτη 20/2 και την Τρίτη 27/2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης σημαντικό ρόλο κατείχε η γνωριμία των μελών της ομάδας, η  διερεύνηση των αναγκών, των επιθυμιών και των προσδοκιών των συμμετεχόντων, καθώς και η αποσαφήνιση των στόχων της ομαδικής συμβουλευτικής από την συντονίστρια.  Η θεματολογία των δύο επόμενων συναντήσεων αφορούσε την κατανόηση του γονεικού ρόλου στην οριοθέτηση των παιδιών, την χρησιμότητα της ύπαρξης των κανόνων και των ορίων για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και την εφαρμογή τρόπων υγιούς οριοθέτησης στα παιδιά τους.