Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Πέμπτη 26.08.2021
Iσότιμης συμμετοχής των ατόμων με οπτική αναπηρία στην παραλία του νησιού της Σκοπέλου

Την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Σκοπέλου κ. Σταμάτη Περίσση και του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Πρόεδρο ΔΣ Σκοπέλου κ. Άγγελο Ξηντάρη με την Διοικήτρια του Κ.Ε.Α.Τ. και Προέδρο του Δ.Σ. αυτού κ. Σοφίας-Λευκής Χαμονικολάου, το περιεχόμενο της οποίας αφορούσε σε ζητήματα ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με οπτική αναπηρία στην παραλία του νησιού της Σκοπέλου με ειδικούς διαδρόμους πρόσβασης και ζώνες όδευσης.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΣ και Πρόεδρος του ΔΣ Σκοπέλου κ. Άγγελος Ξηντάρης ανέφερε ότι το έργο «Ανάπλαση του Λιμένα Σκοπέλου» χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου. Έργο πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση του παραδοσιακού οικισμού με ειδικούς διαδρόμους πρόσβασης ΑμεΑ καθώς και ζώνες όδευσης τυφλών.

Στη συνέχεια συζητήθηκε η συνεργασία του Κ.Ε.Α.Τ. με την Εθνική Συνομοσπονδία Τυφλών (ΕΑΟΜ ΑμεΑ) και το Δήμο Σκοπέλου για την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Γκόλμπολ ένα άθλημα το οποίο συμμετέχει από το 1980 στους Παραολυμπιακούς αγώνες, στις 17-30 Σεπτεμβρίου στη Σκόπελο, ενώ αποφασίσθηκε η σύνταξη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Κ.Ε.Α.Τ. και του Δήμου Σκοπέλου με στόχο την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν άτομα με αναπηρία όρασης στην Ελλάδα όπου καθίσταται από κοινού επωφελής για την προαγωγή μιας αποτελεσματικής διαχείρισης της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους.