Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αταξινόμητα
Share It!
Τετάρτη 10.01.2024
Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 194 / 2023 απόφασης του ΔΣ Σκοπέλου με τίτλο: «Πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης Σκοπέλου, με θέμα: «Συγχώνευση – Κατάργηση του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου»» (ΑΔΑ:69ΕΡΩ1ΔΨΩΗ)