Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Τετάρτη 25.08.2021
Έρευνα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων στις μετακινήσεις και τον περιορισμό των εκπομπών των καυσαερίων

Ο Δήμος Σκοπέλου στην προσπάθειά του για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων στις μετακινήσεις και τον περιορισμό των εκπομπών των καυσαερίων, προχωρά στην διαμόρφωση της στρατηγικής του για την αποτελεσματική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Θέλοντας να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πραγματοποιούμε μία ηλεκτρονική έρευνα προκειμένου να διερευνήσουμε τις απόψεις και τις προτιμήσεις των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του νησιού μας.

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να λάβετε μέρος στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο εδώ

Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις των πολιτών αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για να βελτιστοποιήσουμε το σχεδιασμό μας.