Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Πέμπτη 27.04.2023
Ένταξη του έργου “Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων και ανάπτυξη Συστήματος Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων στο Δήμο Σκοπέλου”, προϋπολογισμού 1.280.000 €.

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εντάχθηκε την στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας το έργο “Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων και ανάπτυξη Συστήματος Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων στο Δήμο Σκοπέλου”, προϋπολογισμού 1.280.000 €.

Το έργο στοχεύει στη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων του Δήμου (οργανικά απόβλητα κουζίνας, απόβλητα κήπων, πάρκων και κλαδεύσεων) και στην επεξεργασία τους σε Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ώστε να μην οδηγούνται σε ταφή αλλά να μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμα υλικά.

Για το σχεδιασμό του έργου και τη σύνταξη του φακέλου της αίτησης χρηματοδότησης ο Δήμος Σκοπέλου ζήτησε και έλαβε πολύτιμη υποστήριξη από την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος της ΜΟΔ.

Με την ένταξη του έργου, ο Δήμος Σκοπέλου εξασφάλισε χρηματοδότηση για:

–              Την απόκτηση γης για την κατασκευή της ΜΕΒΑ

–              Την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή της ΜΕΒΑ

–              Την κατασκευή των υποδομών της ΜΕΒΑ

–              Την προμήθεια του εξοπλισμού της ΜΕΒΑ

–              Την προμήθεια του εξοπλισμού χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ο οποίος περιλαμβάνει:

  • δύο απορριμματοφόρα οχήματα, χωρητικότητας 10 και 2 κυβικών μέτρων
  • ένα φορτηγό όχημα συλλογής βιοαποβλήτων κήπων και πάρκων με γερανό και αρπάγη
  • 800 οικιακούς κάδους συλλογής των 10 λίτρων
  • 100 εξωτερικούς κάδους συλλογής των 240 λίτρων και 27 των 660 λίτρων
  • 000 βιοδιασπώμενες σακούλες 10 λίτρων

–         Υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

 

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αναβαθμίζεται η καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού μας και μαζί με τη δημιουργία του Πράσινου Σημείου – ΣΜΑΥ που θα δημοπρατηθεί εντός του έτους θα ενισχυθεί η διαλογή στην πηγή και θα μειωθούν σε σημαντικό ποσοστό τα απόβλητα που οδηγούνται σε ταφή στο ΧΥΤΑ