Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Τρίτη 21.03.2023
Ενημέρωση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027 η Αναπτυξιακή Πηλίου ΑΕ πρόκειται να υποβάλλει πρόταση για την περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων για την Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Κατά την προετοιμασία για την διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής για το Τοπικό Πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Πηλίου ΑΕ θα προβεί σε μία σειρά ενεργειών διαβούλευσης και ενημέρωσης στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Για το λόγο αυτό σας προσκαλούμε την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 09.30 πμ όπως παρευρεθείτε στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της Αναπτυξιακής Πηλίου ΑΕ για φορείς της Αλοννήσου καθώς και για τον τοπικό πληθυσμό με σκοπό τον καθαρισμό της περιοχής παρέμβασης, την ιεράρχηση των αναγκών της περιοχής μελέτης σε σχέση με την τοπική στρατηγική του προγράμματος και των παρεμβάσεων αυτής.