Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Δευτέρα 16.10.2023
Έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

                                                                                                              Σκόπελος, 16-10-2023

 

Σας ενημερώνουμε ότι , σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ότι με την με αριθμ. 252/5/12-102023 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο ορίστηκε η 17-10-2023 ως ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων επί των ακινήτων που βρίσκονται στον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου και συγκεκριμένα στους προ καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: Γλαφυρών, Σέσκλου, Αιδινίου, Μικροθηβών, στον Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού και συγκεκριμένα σε όλους τους προ καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: Αλμυρού, Ευξεινουπόλεως, Ανθότοπου, Κοκκωτών, Κροκίου, Κωφών, Πλατάνου, Φυλάκης, Ανάβρας, Αγ. Θεοδώρων, Αχιλλείου, Πτελεού, Σούρπης, Αγ.Τριάδας, Αγ.Ιωάννη, Αμαλιαπόλεως, Βρυναίνων, Δρυμώνος ,στον Καλλικρατικό Δήμο Ρήγα Φεραίου σε όλους τους προ καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: Καναλίων, Κερασιάς, Ριζόμυλου, Στεφανοβίκειου, Κεραμιδίου, Βελεστίνου, Αγ. Γεωργίου Φερών, Αερινού, Μικρού Περιβολακίου, Περίβλεπτου, στον Καλλικρατικό Δήμο Νοτίου Πηλίου και συγκεκριμένα στους προ καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: Αργαλαστής, Μετοχίου, Λαύκου, Μηλίνας, Προμυρίου, Τρικερίου, στον Καλλικρατικό Δήμο Σκοπέλου σε όλους τους προ καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: Σκοπέλου, Γλώσσας, Κλήματος, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν κατά την παραπάνω ημερομηνία στα Γραφεία Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 12η Απριλίου 2024. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Η υποβολή των ανωτέρων γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του «Ε-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr ή στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.

Από την έναρξη, εξάλλου, της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο. Ειδικότερα,
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης και έως τις πρώτες εγγραφές «… δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης … και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα,
αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόμου «Μετά την έναρξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση οποιασδήποτε πράξης στα τηρούμενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην αίτηση που υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος της παραγράφου 1, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο για την κτηματογράφηση φορέα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 σε σχέση με το δικαίωμα, στο οποίο αφορά η πράξη».

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση απευθυνθείτε στο κάτωθι γραφείο κτηματογράφησης.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

• Πανθεσσαλικό Στάδιο (Αίθουσες Κτιρίου 24, 1Τ 453, 53Α, 1Τ 461), Σταδίου 90, ΤΚ 38446, Ν.Ιωνία, Βόλος.
• τηλ. επικοινωνίας: 2421025288
• Email: info@ktimatologio-magnisias.gr

Το Γραφείο Κτηματογράφησης θα λειτουργεί για το κοινό καθημερινά 8:30 – 16:30 & Τετάρτη 8:30 – 20:00