Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Τρίτη 22.11.2022
Διαβούλευση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σκοπέλου

Ο Δήμος Σκοπέλου εκπονεί το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Για τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στο ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://questsurveys.questionpro.com/sap-dimou-skopelou