Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Πέμπτη 29.12.2022
Διαγωνισμός για την «Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την προβολή και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και της ιστορικής κληρονομιάς του Δήμου Σκοπέλου»