Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΡΨΣΩ1Δ-Π6Γ
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/81
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 63Μ1Ω1Δ-Σ7Ε
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/80
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΟΡΧΩ1Δ-ΖΙ7
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/79
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ω17ΚΩ1Δ-Κ6Ε
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/78
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 94ΦΤΩ1Δ-Τ2Ω
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/77
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6Ν8ΩΩ1Δ-2ΕΝ
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/76
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΓΦΘΩ1Δ-ΩΡ9
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/75
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 94ΤΜΩ1Δ-1Λ8
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/74
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ω9Ε8Ω1Δ-ΧΟ1
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/73
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9Β80Ω1Δ-ΣΓΘ
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/72
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΗΝ 07/01/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΚΓΡΩ1Δ-ΦΡ0
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/71
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόφαση χορήγησης Μ.Κ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: 6ΒΑ0Ω1Δ-ΓΒ8
27/01/2020
Αρ. Πρωτ.: 705
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.046