Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αταξινόμητα
Share It!
Δευτέρα 6.02.2023
Απόφαση Δημάρχου για αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας του Δήμου Σκοπέλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    ΣΚΟΠΕΛΟΣ  6-2- 2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ταχ.Δ/νση:  Σκόπελος                                                                                                                                Αριθ.Πρωτ. 790

Ταχ.Κώδικας:  37003

Τηλέφωνο: 2424350101

Φαξ:   2424023230

e-mail:mayor@skopelos.gov.gr

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

΄Εχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2)Την αριθ. 61 εγκ. του ΥΠΕΣ (Α.Π.74894/30-12-2010) που αφορά άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1-1-2011 του προγράμματος Καλλικράτης

3)To αριθ. 314/3.2.2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με το οποίο διαβιβάσθηκε το αριθ. 2/3.2.23 έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων-ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα της ΕΜΥ/ΕΜΚ

3)Τις επικρατούσες, σήμερα,  δυσμενείς καιρικές συνθήκες  εξ αιτίας των  χιονοπτώσεων, τις χαμηλές θερμοκρασίες  και τον παγετό που επικρατούν στο νησί της Σκοπέλου,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την αναστολή λειτουργίας των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σκοπέλου, σήμερα Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 για τους λόγους που αναφέρονται  στο σκεπτικό της απόφασης .

Τα μαθήματα των σχολικών μονάδων θα γίνουν με το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.

 

 

                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

                                                                                                          ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δ/νση Πρωτοβ.Εκπ/σης Ν.Μαγνησίας

Δ/νση Δευτερ.Εκπ/σης Ν.Μαγνησίας

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκοπέλου